Kurullar

ONKOLOJİ ve İMMÜNOTERAPİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. İsmail Çelik

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Başak Oyan Uluç
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
 
Sayman
Prof. Dr. Işıl Somalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir
 
Sekreter
Doç. Dr. Umut Demirci
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onk. E.A.H., Ankara
 
Üyeler
Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya
Prof. Dr. İdris Yücel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun
Prof. Dr. Mustafa Erman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara