Genel Bilgiler

Kongre Merkezi
Gloria Golf Hotel, Antalya

KongreTarihleri
31 Ekim- 4 Kasım 2018

YakaKartı
Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması zorunludur.

KatılımBelgesi
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri 4 Kasım 2018 tarihinde dağıtılacaktır.

DavetMektubu/İzinYazısı
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İptal Koşulları
Kayıt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak; 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bildirildiği takdirde ücretlerin tamamı, 31 Ağustos –  07 Eylül 2018 tarihleri arasında bildirildiği takdirde ücretlerin %50 si iade edilecektir. 07 Eylül 2018 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alınmayacaktır.
Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir